• Om oss
 • Jobb
 • Partner

Integritetsmeddelande

Senast uppdaterad: 29 maj 2024

Vilka är vi och vad gör vi?

Vi är TicketSwap B.V. verksamma under namnet TicketSwap. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna integritetspolicy. TicketSwap är en säker, praktisk och schysst plats för att köpa och sälja e-biljetter till konserter, festivaler, sportevenemang, teater och utflykter, med fokus på bedrägeribekämpning genom strikta kontroller och samarbeten med organisationer och partners (tjänsterna). Du hittar mer information om oss och våra tjänster på vår webbplats: www.ticketswap.com (och alla underdomäner för andra länder) (Webbplatsen) eller på mobilappen som finns under namnet TicketSwap (Appen).

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in genom våra tjänster, på webbplatsen och i appen. Vi förklarar också för vilka ändamål vi använder personuppgifter, hur vi skyddar dem och hur länge vi lagrar dem. Längst ner i denna integritetspolicy förklarar vi vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Integritet och integritetslagar

Vi bryr oss om din integritet. Vi följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Förenade kungarikets allmänna dataskyddsförordning (UK GDPR) och annan relevant lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Denna lagstiftning kommer i fortsättningen att kallas integritetslagstiftningen.

Personuppgifter

I denna integritetspolicy avses med begreppet "personuppgifter" all den information genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Denna definition är i enlighet med den integritetslagstiftningen.

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål använder vi dem?

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig när du använder vår webbplats, app och/eller våra tjänster:

(Person)uppgifter

Syfte(n)

Allmän information

Namn, födelsedatum, kön, bostadsland och ort, telefonnummer, e-postadress, avatar och andra personuppgifter som du anger i din profil eller feedback

Vi använder

 • din allmänna information för att kunna kontakta dig på rätt sätt;
 • de personuppgifter som är synliga på de biljetter du laddar upp via importfunktionen, så att du enkelt kan lagra biljetter centralt och dela dem med vänner.
 • din e-postadress för att skicka dig information och uppdateringar om din(a) transaktion(e)r; Baserat på ditt (frivilliga) samtycke kan vi också skicka dig information om ämnen som kan vara intressanta eller be dig att ge din feedback om nya funktioner;
 • din avatar, stad och bosättningsland för att personalisera ditt konto;
 • ditt telefonnummer för att kontrollera om det är äkta och om det tillhör dig. När du säljer biljetter visas verifieringen av ditt telefonnummer (inte själva numret) på våra webbplatser för att göra det säkrare för (potentiella) köpare att köpa andrahandsbiljetter. När din biljett är såld skickar vi ett textmeddelande till ditt telefonnummer.
 • ditt födelsedatum och kön används för att tillhandahålla SecureSwap-tjänsten, och för att personalisera biljetter som köpts genom SecureSwap-tjänsten.

Uppgifter om betalning och land

Betalningsuppgifter

Bankkonto, tokeniserade betalningsuppgifter och namn på innehavaren av bankkontot.

Uppgifter om land

det land där du uppgivit att du bor, din IP-adress, landskoden till ditt telefonnummer, landskoden till din IBAN och landet där evenemanget hålls

Vi använder

 • dina betalningsuppgifter för att hantera, kontrollera och administrera dina betalningar.
 • betalningsuppgifterna i vår administration för att efterleva skatteregler.
 • uppgifterna om landet för att fastställa i vilket land moms ska betalas.

Kundkännedom (”känn din kund")

Standardverifiering

Vi använder

 • Baserat på din banks land måste vi ställa några frågor om din person som behandlas och verifieras av Stripe:
  • Stad
  • Adress
  • Postnummer
  • Län
  • Födelsedatum
  • De fyra sista siffrorna i ditt personnummer

Ytterligare verifiering

 • När Stripe genomför ytterligare verifieringar begär och behandlar Stripe fler uppgifter (dokumenten delas inte med TicketSwap):
  • Kopia på legitimation
  • Bevis på hemadress

Information om sociala medier

Apple-inloggning

Vi använder

 • Ditt namn och e-postadress för att (göra det möjligt för dig att) färdigställa ditt konto. Beroende på vilken säker session från Apple som kör får vi antingen din e-postadress eller din slumpmässiga e-postadress från Apple (”Dölj min e-postadress”).

Specifikt ID till Facebook-appen och X-ID

 • Ditt Facebook-ID, din avatar, ditt namn, din e-postadress på Facebook, dina vänner och din bostadsort för att (göra det möjligt för dig att) slutföra ditt konto (valfritt). Dessa "Facebook-data" kommer att visas på våra webbplatser och mobilappar när du säljer biljetter för att göra det säkrare för (potentiella) köpare att köpa andrahandsbiljetter. Vidare använder vi Facebook-ID för marknadsföringsändamål enligt beskrivning nedan.
 • Ditt X-ID, användarnamn, namn, plats, antal följare, antal vänner, antal statusuppdateringar, säkerhetsstatus, verifieringsstatus och datum för skapandet av kontot för att slutföra ditt konto. Dessa "X-data" kommer att visas på våra webbplatser och mobilappar när du säljer biljetter för att göra det säkrare för (potentiella) köpare att köpa andrahandsbiljetter.

Google-inloggning

 • Ditt Google-ID, din Google-mail. Förnamn, efternamn, plats, dessa "Google-data" kommer att visas på våra webbplatser och mobilappar när du säljer biljetter för att göra det säkrare för (potentiella) köpare. Vidare använder vi Google Mail och Google-ID för marknadsföringsändamål enligt beskrivningen nedan.

Instagram

 • Din offentliga Instagram-profil kommer att användas av TicketSwap-appar baserat på ditt samtycke. Vi kan komma att använda din offentliga Instagram-profil för vissa marknadsföringsändamål som beskrivs vidare i denna integritetspolicy.

Elektroniska identifierare

IP-adress, cookies och pixlar

Vi använder

 • Din IP-adress, cookies och pixlar för att kommunicera med dig på ditt språk och visa innehåll relaterat till din plats.
 • Din IP-adress för att fastställa din plats i syfte att avgöra i vilket land en transaktion sker så att vi betalar moms i rätt land.

Förebyggande av bedrägerier

Personlig och teknisk information

Vi använder

 • Vi använder personuppgifter för att förhindra (användare som har begått) bedrägerier.

Hälsa och säkerhet

Vi använder

Namn och e-postadress

 • ditt (efter)namn och din e-postadress skickas till arrangörer när det krävs för att arrangören ska kunna skydda sina besökares hälsa och säkerhet. Exempel på detta är (men är inte begränsat till) kommunikation med besökare om oväder, terrorism, transportfrågor, uppdateringar om in- och utpassering vid evenemang, hälso-, säkerhets- och hygienkrav, Covid-19-krav samt försäkringskrav.

Varför kan vi komma att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke: Vi ber om din tillåtelse att skicka nyhetsbrev och direktmarknadsföring via e-post, pushnotiser samt marknadsföring via andra kanaler. Du kan enkelt återkalla samtycke via länken för att avbryta prenumerationen i varje nyhetsbrev eller genom att öppna dina kontoinställningar och inaktivera respektive alternativ för e-postinställningar.
 • Genomförande av avtalet: Vi behandlar din allmänna information, betalningsinformation, sociala information och elektroniska identifierare för att tillhandahålla våra tjänster till dig som användare.
 • Rättslig skyldighet: Vi är skyldiga att lagra vissa allmänna uppgifter och betalningsuppgifter i våra arkiv för skattemyndigheter, så som fakturauppgifter, bankuppgifter, telefonnummer och bosättningsland.
 • Berättigat intresse: För att behandla allmän information, social information och elektroniska identifierare samt för att logga användarens aktiviteter för att identifiera och förhindra olaglig användning av kontot och tjänsterna. För att uppfylla våra skyldigheter gentemot skattemyndigheterna så behandlar vi olika (person)uppgifter för att fastställa var en transaktion har skett (och därmed var momsen ska betalas), nämligen det land där du uppgivit att du bor, din IP-adress, landskoden till ditt telefonnummer, landskoden till din IBAN och landet där evenemanget hålls.

Är du under sexton år gammal?

Om du är yngre än sexton år får du inte registrera din profil på våra webbplatser eller appar. Detta eftersom lagen (GDPR, EU:s dataskyddsförordning) har stränga föreskrifter om minderårigas personuppgifter.

I vilka marknadsföringssyften behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende på ditt (frivilliga) samtycke kan vi skicka marknadsföring via e-post om biljetter till dina favoritevenemang som finns tillgängliga på TicketSwap. Om du har sålt eller köpt en biljett på vår plattform har vi tillåtelse att lägga till dig i vårt e-postutskick för marknadsföring. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa utskick. Du gör det enkelt genom att klicka på avregistreringsknappen i mottagna e-postmeddelanden med marknadsföring eller genom att gå till dina kontoinställningar och inaktivera respektive alternativ för e-postinställningar. Observera att även om du väljer att inte få marknadsföringsrelaterad e-post av oss har vi fortfarande rätt att skicka kommunikation angående tjänsterna du använder (t.ex. support och viktig rättslig information).

Baserat på ditt (frivilliga) samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att visa dig anpassade annonser. Vi kan komma att dela denna information med tredje part i form av annonseringspartner för att visa dig sådana annonser. Du kan när som helst invända mot den här behandlingen genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@ticketswap.com.

Beroende på ditt (frivilliga) samtycke kan vi använda innehållet från omdömen som du skriver om vår webbplats i marknadsföringssyften på vår webbplats och webbplatser från tredje part. Du kan när som helst invända mot den här behandlingen genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@ticketswap.com.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Det är vår policy att lagra och behandla personuppgifter som är nödvändiga för att ge dig bästa möjliga service. Vi lagrar eller behandlar inte personuppgifter som vi inte använder.

Vi behåller personuppgifterna så länge som vi behöver dem för de syften som anges nedan:

 • Personuppgifter i våra bokföringsunderlag för skattemyndigheter lagras i minst 10år efter att du har köpt eller sålt på vår plattform;
 • Personuppgifter som vi behandlar för att motverka (användare som har begått) bedrägerier lagras i minst 5år efter den sista inloggningen.

Alla andra personuppgifter som står i samband med ditt konto lagras i 5år efter din senaste inloggning. Om ditt konto är inaktivt skickar vi en påminnelse efter 3års, 4års och 5års inaktivitet. Efter 5år raderar vi ditt konto och personuppgifter om ditt konto fortsätter att vara inaktivt. Vi tar bort dina personuppgifter efter att du har raderat ditt konto.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Personuppgiftsbiträden

Vi använder oss av "Personuppgiftsbiträden” för behandlingen av (person)uppgifter. I detta sammanhang får dessa personuppgiftsbiträden personuppgifter från oss som de behandlar på vårt uppdrag. Vi låter personuppgiftsbiträdena till exempel tillhandahålla värdtjänster för våra uppgifter, hjälpa oss med stödtjänster, tillhandahålla (marknadsförings- och plattforms)analyser och insikter och skicka ut massutskick (t.ex. via mejl och sms).

Personuppgiftsbiträdena måste strikt följa våra instruktioner om behandlingen av sådana personuppgifter. De kommer därför inte att använda personuppgifterna för sina egna syften. Vi kommer att säkerställa att alla personuppgiftsbiträden uppfyller alla krav i integritetslagstiftningen. Vi kräver att alla våra personuppgiftsbiträden signerar ett personuppgiftsbiträdesavtal och de måste bevisa att de följer personuppgiftsbiträdesavtalet på TicketSwaps begäran.

Gemensamt personuppgiftsansvariga

För SecureSwap-tjänsterna uppträder vi som gemensamt personuppgiftsansvariga, tillsammans med de biljettleverantörer som deltar i SecureSwap-tjänsten. Tillsammans med biljettleverantörerna lägger vi fast våra respektive ansvar, roller och förhållanden i ett gemensamt avtal.

TicketSwap är den första kontakten när du vill tillvarata dina rättigheter som beskrivs i denna integritetspolicy gällande de personuppgifter som behandlas för SecureSwap-tjänsterna. När det är tillämpligt kan TicketSwap (eller biljettleverantören) hänvisa dig till den andra parten, om du skulle kunna tillvara dina rättigheter snabbare eller mer effektivt hos den andra parten.

Externa personuppgiftsansvariga

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med externa personuppgiftsansvariga i följande fall:

Betalningar: Din betalning kommer att bearbetas via en betalningstjänst hos tredje part. För närvarande använder vi oss av Stripe and Wise för denna tjänst. Alla personuppgifter som du tillhandahåller till denna betalningstjänst behandlas av betalningstjänsten (som separat personuppgiftsansvarig) i enlighet med deras egna integritetspolicier.

Skattemyndigheterna: Vi har en lagstadgad skyldighet att ta med (vissa) personuppgifter i vår finansiella administration, som kanske måste delas med olika nationella skattemyndigheter. Skattemyndigheterna kommer att behandla dessa personuppgifter i enlighet med sina egna integritetspolicier.

Arrangörer: Vid enstaka tillfällen, nämligen när en arrangör måste ställa in eller ändra ett evenemang, frågar arrangören oss vilka biljetter som har sålts via vår plattform för att se till att de rätta ägarna informeras och/eller får tillbaka sina pengar. Sådan information kan också användas av arrangören för att förhindra bedrägeri eller när denna information är nödvändig för att skydda evenemangsbesökarnas hälsa och säkerhet. Exempel på hälso- och säkerhetsskäl inkluderar (men är inte begränsade till) oväder, terrorism, transportfrågor, uppdateringar av in- och utpassering vid evenemang, hälso-, säkerhets- och hygienkrav, Covid-19-krav samt försäkringskrav.Arrangören agerar i sådana fall (som en separat personuppgiftsansvarig) i enlighet med sina egna integritetspolicier.

I tillägg till det som angavs ovan kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part om vi enligt lag har en skyldighet att göra det. TicketSwap varken säljer, byter eller hyr ut personuppgifter till tredje part. Vi kan komma att dela generiska aggregerade data med våra affärspartners och betrodda samarbetspartners. I sådana fall är personuppgifterna fullständigt anonymiserade.

Överförs dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)?

Vi kan komma att överföra personuppgifter utanför EES om en av våra personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga är verksamma utanför EES. Vi säkerställer att överföringen av personuppgifter utanför EES sker i enlighet med integritetslagstiftningen (kapitel 5 i GDPR), vilket innebär att personuppgifterna endast överförs till ett företag eller land som har ett tillräckligt skydd.

Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen för att förbättra din upplevelse när du använder våra tjänster. Se vår cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies.

Om du inte vill att cookies ska skickas till din dator kan du ändra detta i webbläsarens cookieinställningar. Observera att vissa av funktionerna eller tjänsterna på vår webbplats kanske inte fungerar, eller inte fungerar lika bra, utan cookies. Om du vill avstå från spårningscookies kan du klicka här:

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår webbplats och våra tjänster. Därför kan vi emellanåt uppdatera denna integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar av vår integritetspolicy kommer vi att ange detta på vår webbplats och app tillsammans med den reviderade integritetspolicyn. Vi kan också meddela dig om att vår integritetspolicy har uppdaterats innan du använder våra tjänster. Om du fortsätter att använda vår plattform efter att vi har uppdaterat denna integritetspolicy utgår vi ifrån att du har uppmärksammat och godkänner den i sin senaste version. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum granskar denna integritetspolicy.

Dina rättigheter och våra kontaktuppgifter

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot GDPR. Här hittar du en förteckning över alla nationella dataskyddsmyndigheter i Europeiska unionen.

Observera att du också kan redigera eller radera dina personuppgifter genom att logga in på ditt personliga konto.

Om du har några frågor eller undrar över något i denna integritetspolicy eller kring ditt integritetsskydd så kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@ticketswap.com.

TICKETSWAP B.V.,

verksamma under namnet TicketSwap

Rokin 75

1012 KL Amsterdam

Nederländerna

Nummer hos industri- och handelskammaren: 59084952

Momsregistreringsnummer: NL8533.10488.B01

E-post: info@ticketswap.com