• Om oss
 • Jobb
 • Partner

Allmänna villkor

ALLMÄNT

Nedan följer de avtal som gäller för användningen av webbplatsen www.ticketswap.com (och alla dess underdomäner i andra länder). Som du kan läsa nedan handlar det om två enskilda avtal. För det första ingår du ett direkt användaravtal med TicketSwap-plattformen. Allt som har att göra med ditt konto, dina uppgifter och tekniken anges i det avtalet. Detta avtal kallas “plattformsavtalet”. För det andra ingår du för att köpa eller sälja en biljett alltid ett direkt engångsavtal med ett av TicketSwaps dotterbolag (beroende på var evenemanget äger rum, nedan: “TicketSwap Local”):

 • TicketSwap Nederland B.V., registrerat hos den nederländska handelskammaren med nummer 66696267 (plats för evenemanget: Nederländerna),
 • TicketSwap International B.V., registrerat hos den nederländska handelskammaren med nummer 66696348 (plats för evenemanget: alla länder som inte anges här),
 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, registrerat hos Brasiliens handelskammare med nummer 35.523.781 (plats för evenemanget: Brasilien).

Detta avtal kallas “biljettavtalet”.

För plattformsavtalet och biljettavtalet gäller uteslutande nederländsk lag. Tvister kommer att läggas fram inför behörig domstol i Amsterdam.

Vi är fast beslutna att tillhandahålla en trygg och säker plattform. Vår förtroende- och säkerhetspolicy är därför en del av plattformsavtalet och biljettavtalet. Du hittar förtroende- och säkerhetspolicyn här. Förtroende- och säkerhetspolicyn beskriver bland annat vilket innehåll och/eller vilka åtgärder som är tillåtna och inte tillåtna på plattformen, hur vi övervakar plattformen i detta avseende, vilka åtgärder som är förknippade med den och hur våra meddelande- och klagomålsförfaranden är utformade. Om du agerar i strid med vår förtroende- och säkerhetspolicy kan det leda till att åtgärder vidtas mot dig. Till exempel kan du bli avstängd eller blockerad.

PLATTFORMSAVTAL

Tillämplighet: Detta plattformsavtal har upprättats av TicketSwap B.V. (“TicketSwap”), beläget på Rokin 75, 1012 KL Amsterdam, Nederländerna och registrerat hos handelskammaren med nummer 59084952. Om du använder plattformen ingår du ett avtal med TicketSwap (“plattformsavtalet”) som “användare”. Artiklarna under rubriken “Biljettavtal” är inte tillämpliga på TicketSwap. TicketSwap förbehåller sig rätten att ändra detta plattformsavtal. Endast i händelse av en väsentlig ändring av villkoren i detta plattformsavtal har du rätt att säga upp avtalet. Om du fortsätter att använda plattformen har du samtyckt till alla ändringar i plattformsavtalet.

Plattformstjänsten: TicketSwap erbjuder genom sin digitala onlineplattform (“plattformen”) en tjänst som gör det möjligt för dig att köpa och sälja e-biljetter för upplevelser (t.ex. konserter, fester, festivaler, utflykter) (“plattformstjänsten”).

Registrering: För att använda plattformstjänsten, logga in med en e-postadress, ett Google-konto, Facebook-konto eller logga in med Apple. Du får endast (åter)köpa biljetter om du tillhandahåller alla de personuppgifter som vi har begärt.

Integritet: TicketSwap behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”). TicketSwap behandlar de personuppgifter som du lämnar endast för att möjliggöra användningen av plattformstjänsten och för att kommunicera med dig i detta avseende. För mer information: seintegritetspolicyn på vår webbplats.

Personlig användning: Plattformstjänsten TicketSwap är avsedd för personlig användning. Företagshandlare och andra kommersiella parter avråds från att använda plattformen.

Rangordning av visade evenemang och biljetter: rangordningen av visade evenemang och biljetter som erbjuds till försäljning på TicketSwaps plattform beror på ett antal parametrar, nämligen:Evenemang

 • Din sökterm. Du kan söka efter specifika evenemang, artister, städer eller evenemangsplatser.
 • När du som plattformsanvändare “upptäcker evenemang” kan du ange vilka evenemang som ska visas för dig som sökresultat med hjälp av flera variabler.
 • Din IP-adress. TicketSwap använder användarens IP-adress vid rangordning av sökresultat.
 • Tillgänglighet för biljetter. Om ett evenemang är slutsålt visar vi det inte i vårt utforskarflöde.
 • Marknadsföring av evenemang eller artister. Om det finns marknadsföring av ett evenemang i samarbete med arrangören. Om TicketSwap får betalt för detta läggs etiketten "samarbete" till så att detta är tydligt för dig som plattformsanvändare.
 • Biljettpris. Evenemang där biljettpriset understiger ett visst pris.

Användare kan välja en plats på olika ställen i appen eller på webbplatsen, och evenemang som baseras på den platsen kommer att visas. Denna platsinställning är inte direkt kopplad till användarkontot.

Om användaren inte väljer en plats, men TicketSwap har GPS-tillstånd från användaren, kommer användaren att se evenemang som äger rum nära den platsen.

Om TicketSwap inte har uttryckligt GPS-tillstånd från användaren, uppskattas dess plats baserat på IP-adressen.

Evenemang som baseras på användarens plats rangordnas sedan efter datum och popularitet.

 • Om du följer en artist visas den artistens evenemang högst upp i sökresultaten. Vilka artister du följer kan du anpassa i din profil.

Biljetter

Sökresultaten för biljetter till försäljning för specifika evenemang rangordnas från lägsta till högsta pris. Om en officiell biljettförsäljare som säljer biljetter direkt för ett evenemang så hamnar denna överst bland sökresultaten.

Om den primära biljettförsäljningen underlättas av en primär biljettbutik via vår plattform, kommer de biljetter som erbjuds till försäljning att listas som sådana för att skilja dem från biljetter som erbjuds till försäljning av ett annat fan.

Ansvar: TicketSwap ansvarar inte för eventuella skador som du kan drabbas av till följd av din användning av plattformstjänsten eller plattformen, t.ex. förluster som uppstått för köpare eller säljare till följd av ändring av ett evenemang (se även “Ändringar av evenemanget”), såvida inte sådana skador har orsakats av uppsåt, grov oaktsamhet eller avsiktlig vårdslöshet. Även om TicketSwap vidtar så många åtgärder som möjligt för att säkerställa en säker och väl fungerande plattform kan TicketSwap inte garantera att plattformstjänsten eller innehållet på plattformen är korrekt. TicketSwap ansvarar inte för konsekvenserna av (eventuella) felaktigheter (t.ex. en felaktig evenemangsbeskrivning) med avseende på plattformstjänsten eller plattformen.

Betalningstjänst: Betalningshanteringstjänster med avseende på biljettförsäljning som genomförs på TicketSwap tillhandahålls av Stripe och omfattas avavtal för Stripe-anslutet konto, vilket innehållerStripes användarvillkor (tillsammans “Stripes serviceavtal”). Genom att godkänna detta plattformsavtal eller fortsätta att verka som säljare på TicketSwap samtycker du till att vara bunden av Stripes serviceavtal, och att detta kan ändras av Stripe från tid till annan. För att Stripe effektivt ska kunna tillhandahålla sina betalningstjänster samtycker du till att ge TicketSwap korrekt och fullständig information om dig, och du godkänner att TicketSwap delar sådan information och transaktionsinformation relaterad till din användning av betalningstjänsterna med Stripe.

Missbruk: Vi är fast beslutna att tillhandahålla en trygg och säker plattform. Hur vi underlättar detta förklarar vi i vår förtroende- och säkerhetspolicy. Om du agerar i strid med vår förtroende- och säkerhetspolicy kan det leda till att åtgärder vidtas mot dig. Till exempel kan du bli avstängd eller blockerad. Förtroende- och säkerhetspolicyn beskriver bland annat vilket innehåll och/eller vilka åtgärder som är tillåtna och inte tillåtna på plattformen, hur vi övervakar plattformen i detta avseende, vilka åtgärder som är förknippade med den och hur våra meddelande- och klagomålsförfaranden är utformade. Du hittar förtroende- och säkerhetspolicyn här.

Utlämnande av information: TicketSwap har alltid rätt att lämna ut information för att (i) försvara sig i domstol, (ii) verkställa ett domstolsbeslut, (iii) följa alla lagar, förordningar eller förfrågningar från myndigheter, (iv) skydda den nationella säkerheten, försvaret, den allmänna säkerheten/den allmänna hälsan och (v) upprätthålla sina rättigheter.

YouTube-tjänster: På några av våra sidor presenterar vi videoinnehåll som tillhandahålls av YouTube via YouTubes API-tjänster. Genom att använda TicketSwap samtycker du därför till att vara bunden av YouTubes tjänstevillkor.Kampanjer: TicketSwaps Local kan arrangera tävlingar, kampanjer och utlottningar (“kampanjer”). Kampanjerna styrs av kampanjvillkoren. Kampanjerna kanske inte erbjuds för alla länder där webbplatsen finns tillgänglig. Kampanjerna kan komma med vissa krav för berättigande som avgörs av TicketSwap Local. TicketSwap Local förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en kampanj utan att meddela användarna. Vid händelse av motsägelser mellan dessa villkor och kampanjvillkoren som fastställs i kampanjreglerna ska enbart kampanjvillkoren gälla och med hänsyn till kampanjens sammanhang.

BILJETTAVTAL

Biljettavtal: Om du erbjuder en e-biljett till försäljning eller köper en e-biljett av någon annan på plattformen, ingås ett avtal mellan dig (som användare) och TicketSwap Local. Den specifika juridiska person som du ingår detta biljettavtal med beror på var evenemanget för e-biljetten äger rum. TicketSwap Local förbehåller sig rätten att ändra detta biljettavtal. Om du erbjuder en (ny) e-biljett till försäljning eller köp, och biljettavtalet har ändrats, måste du godkänna den senaste versionen av detta biljettavtal.

Köpeavtal: Ett köpeavtal ingås mellan “säljaren” och “köparen” av en biljett. Om användare köper sina biljetter via vår plattform direkt från en primär biljettbutik, omfattas dessa köp av de tillämpliga villkoren för respektive biljettbutik.

Europeisk konsumentlagstiftning: De europeiska konsumentskyddsreglerna gäller endast relationer mellan företag och konsumenter, inte konsumentförhållanden (“peer-to-peer”). TicketSwap är främst en “peer-to-peer”-plattform, för privat bruk, så europeiska konsumentlagar gäller inte för biljettavtalet.

För vissa evenemang låter TicketSwap användare köpa biljetter direkt från den primära biljettbutiken via vår plattform. I sådana fall gäller EU:s konsumentskyddslagar. Enligt denna lagstiftning har konsumenter i princip en lagstadgad ångerfrist för vissa produkter eller tjänster som köpts online. Denna betänketid och ångerfrist gäller dock inte för fritidstjänster som tillhandahålls på ett visst datum eller inom en viss period. Detta undantag gäller för biljetter som säljs via vår plattform av en primär biljettbutik.

Användare kan därför inte ångra sig och utöva sin ångerrätt varken för “peer-to-peer”-köp eller köp från en primär biljettbutik via vår plattform.

Försäljning av e-biljetter

Uppladdning [ladda upp] av e-biljetter: Som säljare kan du erbjuda en e-biljett till försäljning på plattformen genom att ladda upp en fil med e-biljetten. Filen måste vara den ursprungliga digitala versionen som tillhandahölls av den primära biljettbutiken. Säljaren måste vara behörig att sälja e-biljetten. Skannade e-biljetter, foton av e-biljetter eller modifierade filer är inte tillåtna. Säljaren kan när som helst, så länge erbjudandet inte har accepterats, dra tillbaka sitt erbjudande om försäljning av den uppladdade e-biljetten. För att undvika eventuella tvivel: så snart köparen reserverar biljetten för köp är säljaren skyldig att sälja e-biljetten till köparen. När köparen har köpt biljetten ingås ett slutgiltigt avtal med respektive köpare.

Säljaren måste alltid vara medveten om begränsningar (t.ex. att e-biljetten inte kan överlåtas på grund av att den är personlig) avseende överlåtelse av e-biljetter, och måste ange begränsningar i annonsen. Om en biljett med en orapporterad begränsning köptes av köparen är säljaren skyldig att återbetala köparen.

Specifikationer i e-biljetter: Säljaren fyller i uppgifterna om e-biljetten så fullständigt och sanningsenligt som möjligt. Denna information ska alltid omfatta evenemangets namn, priset och säljarens personliga bankkonto. Dessutom fyller säljaren i eventuella avvikande entrérättigheter (t.ex. tidig entré, sen entré, barnbiljetter, CJP-pass etc.) jämfört med vanliga biljetter. Landet för bankkontot måste vara ett av de länder som anges här. Säljaren anger en av devalutor som stöds. Om e-biljetten är avsedd för en viss sektion eller sittplats måste säljaren tydligt ange sittplatsnumret i fältet “beskrivning” eller i alternativet “sittplats” (om tillgängligt). TicketSwap Local förbehåller sig rätten att anpassa informationen om en erbjuden e-biljett till den information som anges på den uppladdade e-biljetten.

Kostnad och pris: Säljaren ska fastställa försäljningspriset för varje e-biljett som säljaren erbjuder till försäljning på plattformen (“försäljningspriset”), förutsatt att sådant pris inte överstiger 20 % över “baspriset”, varvid baspriset är (i) e-biljettens nominella värde (inklusive serviceavgifter) eller (ii) det senaste e-biljettpriset som släppts av arrangören (inklusive serviceavgifter). Detektering av baspriset på vilket maxpriset på 120 % tillämpas ska ske enligt TicketSwaps eget gottfinnande, och på så sätt ta hänsyn till den nivå av transparens som krävs för köparen och säljaren. När FairShare är aktiverat ska maxpriset beräknas utifrån det senaste biljettpriset som släppts av arrangören. I vissa länder finns det begränsningar (maxpris) för online-erbjudande eller återförsäljning av e-biljetter. Säljaren måste följa gällande lokala lagar (för information om återförsäljning i Belgien och Frankrike klickahär). För varje e-biljett där ett köpeavtal har ingåtts är säljaren skyldig TicketSwap Local ett belopp motsvarande 5 % av försäljningspriset (inklusive moms) (“serviceavgifter”). Genom att ingå detta biljettavtal instruerar säljaren Stripe att dra av detta belopp från försäljningspriset och överföra det till TicketSwap Local. På detta sätt erhåller säljaren 95 % av försäljningspriset.

Om en e-biljett säljs för mer än 120 % av det nominella värdet (inklusive serviceavgifter), förbehåller sig TicketSwap Local rätten att återkalla försäljningen eller reglera beloppet som överstiger 120 % av det nominella värdet (inklusive serviceavgifter) och överföra det återkallade eller reglerade beloppet till köparen via Stripe. TicketSwap Local bestämmer när detta sker och köparen kan inte utöva denna rättighet. Har säljaren redan fått betalt måste säljaren återbetala det belopp som överstiger 120% av det nominella värdet (inklusive serviceavgifter) till TicketSwap Local i enlighet med återbetalningsvillkoren.

FairShare: Arrangörer kan aktivera FairShare för försäljningen av e-biljetter till deras evenemang via plattformen. När FairShare är aktiverat delas summan som överskrider det nominella värdets belopp (inklusive serviceavgifter och moms) mellan säljaren och arrangören. TicketSwap samlar in denna summa från säljaren å arrangörens vägnar. FairShare påverkar inte det maximala priset på plattformen. Här hittar du mer information om FairShare.

Moms: Moms på e-biljetter som säljs av säljaren via plattformen måste ha betalats på den ursprungliga e-biljetten innan säljaren erbjuder e-biljetten till försäljning. TicketSwap Local debiterar köparen moms på serviceavgifterna och transaktionsavgifterna, och debiterar säljaren moms på serviceavgifterna.

Sålda e-biljetter: När försäljningen är slutförd får säljaren antingen en bekräftelse via e-post eller en push-notis, varefter den sålda e-biljetten automatiskt tas bort från plattformen. Säljaren måste kontrollera om e-biljetten visas som såld på plattformen. Säljaren är skyldig att förstöra alla kopior av den sålda e-biljetten. Säljaren får inte annonsera ut biljetten på flera plattformar. Om en e-biljett säljs samtidigt på två olika plattformar är säljaren skyldig att ångra försäljningen på den andra plattformen.

Betalning till säljaren: Så snart som möjligt efter att e-biljetten har sålts och levererats, överför Stripe det överenskomna försäljningspriset minus serviceavgifterna (“betalning”) till säljaren. När säljaren kan förvänta sig att ha betalningen på sitt bankkonto kan du se här. TicketSwap Local är inte ansvarig för att säkerställa att dessa betalningar finns på bankkontot i tid och är inte alls involverad i behandlingen av betalningen. Efter ett meddelande om en ogiltig e-biljett från TicketSwap Local till Stripe eller i händelse av (misstänkt) bedrägeri, eller ett inställt evenemang, kan betalningen till säljaren avbrytas tills mer klarhet om situationen råder. Om TicketSwap Local anser att det finns skäl att göra det kan TicketSwap beordra Stripe att annullera betalningen.

Uppfyllande av KYC-lagstiftningen (Know Your Customer): TicketSwap Local är bunden av integritetspolicyer. De företag som TicketSwap anlitar för att hantera betalningen till säljaren kontrollerar din information mot sina egna och offentliga databaser för att upptäcka misstänkt beteende. Baserat på denna granskning kan det hända att du måste lämna in ytterligare identitetshandlingar till dem. Dessa måste vara originalkopior av dina identitetshandlingar som inte kan ändras (t.ex. vattenstämplade). Identitetshandlingarna raderas av dessa företag efter kontrollen.

Höga belopp: En säljare som vid någon tidpunkt själv, eller tillsammans med “liknande säljare”, har sålt för mer än 800,00 euro i form av e-biljetter eller erbjudanden till evenemang som ännu inte har ägt rum (nedan: “osäkert värde”) kommer inte att få betalt förrän det rimligen har konstaterats att e-biljetterna är giltiga och att köparen har kunnat få tillträde till evenemanget. “Jämförbara leverantörer” innebär: Leverantörer som delar samma eller liknande personuppgifter som leverantören.

Det “osäkra värdet” reserveras av Stripe för säljaren. Om en säljare har ett utestående belopp på mer än 800,00 euro kommer en bekräftelse på att säljaren samtycker till detta alltid att begäras innan en ny e-biljett till försäljning syns på plattformen.

Annullerad försäljning: TicketSwap Local har ett intresse av att köpeavtalet mellan köpare och säljare genomförs på ett korrekt sätt. Köpeavtalet innehåller därför en oåterkallelig tredjepartsklausul till förmån för TicketSwap Local, som gör det möjligt för TicketSwap Local att kräva att köpeavtalet följs, upplösa köpeavtalet eller ogiltigförklara köpeavtalet om köparen eller säljaren inte har uppfyllt villkoren i biljettavtalet.

Gratisbiljetter: Säljaren får inte sälja en biljett som erhålls utan kostnad. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, biljetter som vunnits i en tävling, biljetter till gästlistor osv.

Lägsta biljettpris: Biljetter som erbjuds på plattformen måste vara värda minst 5 euro (eller ett belopp motsvarande 5 euro i någon av de andra valutorna som anges).

Köp av e-biljetter

Avgifter, betalning och leverans: Köparen av en e-biljett kan betala online med de betalningsmetoder som erbjuds. Serviceavgiften för köpet av en e-biljett är 6 % av försäljningspriset (inklusive moms). Köparen betalar dessutom 3 % för transaktionskostnader (inklusive moms). Efter köpet kan e-biljetten omedelbart laddas ner från plattformen. Dessutom tillhandahåller TicketSwap Local e-biljetten så snart som möjligt efter att betalningen har mottagits av Stripe, i.) iDina biljetter på ditt TicketSwap-konto och ii.) per e-post i form av en länk till PDF-filen. Vid köpet har ett slutgiltigt avtal mellan säljaren och köparen ingåtts. På grund av produktens natur är det inte vid någon tidpunkt möjligt efter köpet att ångra sig. Efter slutförandet av transaktionen finns det ingen ångerfrist för köparen eller säljaren.

SecureSwap: Vissa e-biljetter på plattformen kan köpas genom SecureSwap. När en biljett säljs via SecureSwap görs den ursprungliga e-biljetten obrukbar efter försäljningen och ersätts med en ny unik e-biljett i eget namn. På så sätt kan köparen vara säker på att den köpta e-biljetten är användbar och aldrig har använts tidigare. En e-biljett via SecureSwap känns igen på SecureSwap-logotypen. Gå hit för att se hur Secure Swap fungerar.

Tillträde till evenemanget: Tillträde till ett evenemang omfattas alltid av arrangörens och platsoperatörens villkor eller regler. Både köparen och säljaren är enskilt ansvariga för att dessa villkor eller regler följs..

Ändringar av evenemanget: Det är köparens ansvar att vara medveten om detaljer kring evenemanget för vilket köparen har köpt en e-biljett, och köparen måste själv fastställa om evenemanget kommer att skjutas upp, ställas in eller på annat sätt bli modifierat (hädanefter kollektivt kallat “modifierat” eller “modifiering”).

Det är säljarens ansvar att vara medveten om detaljer kring det evenemang för vilket den erbjuder en e-biljett på plattformen. När ett evenemang ställs in ska säljaren ta bort e-biljetten från plattformen inom 48 timmar efter det officiella tillkännagivandet från arrangören. Om e-biljetten har sålts till köparen är säljaren skyldig att återbetala köparen.

TicketSwap Local gör sitt bästa för att kontakta köparna gällande ändringar av evenemang, men är inte skyldig att göra det.

TicketSwap Local är inte ansvarig för eventuella skador som uppkommer för användare av TicketSwap (köpare och säljare) till följd av ändringar av evenemang.

När ett evenemang ställs in ger evenemangets arrangör vanligtvis en “kompensation” till den (juridiska) person som köpte e-biljetterna till evenemanget direkt från arrangören (säljaren). Avsikten är att denna ersättning (med eller utan kontakt med säljaren) ska betalas ut till köparen, eftersom köparen blev ägare genom att förvärva e-biljetten via plattformen.**

Det kan hända att ersättningen från arrangören skiljer sig från det belopp som köparen har betalat för e-biljetten på plattformen. TicketSwap Local är inte ansvarig för ovannämnda “prisskillnad”, varken gentemot köpare eller säljare. Säljaren är bara skyldig att återbetala beloppet för det nominella värdet som bestäms av arrangören.

Vid utbetalning av ersättningen till köparen för ett inställt evenemang görs en distinktion mellan SecureSwap-biljetter och icke SecureSwap-biljetter. TicketSwap strävar efter att efter bästa förmåga hjälpa köparen att få ersättning från arrangören.

Om köpet gjordes via SecureSwap kontaktar arrangören köparen (eventuellt via plattformen) direkt om inställda evenemang och ersättning. Ersättningen för ett inställt evenemang består vanligtvis av det nominella värdet som säljaren betalade för e-biljetten (exklusive serviceavgifter från biljettleverantören). Detta belopp kan skilja sig från det belopp som köparen har betalat via plattformen – den uppkomna prisskillnaden kan vara högre eller lägre än det nominella värdet.

Om köpet inte gjordes genom SecureSwap är säljaren skyldig att kräva eventuell ersättning som erbjuds av arrangören för det inställda evenemanget och därefter överföra den till köparen i enlighet med återbetalningsvillkoren. Detta belopp är maximerat till det belopp som säljaren har fått för att sälja e-biljetten till köparen på plattformen. Alla belopp som säljaren överför till köparen måste överföras via TicketSwap med hjälp av Stripes betalningssystem.

I vissa fall kan avbokningsreglerna skilja sig från de förfaranden som beskrivs ovan. Den mest önskvärda lösningen är alltid att ersättningen betalas ut till köparen. TicketSwap Local är inte ansvarig för prisskillnader.

**Om ett evenemang skjuts upp till ett annat datum eller en annan tid och/eller ändras till en annan plats är säljaren inte skyldig att ge köparen någon ersättning. Om köparen inte längre vill använda biljetten kan köparen besluta att sälja sina biljetter på plattformen. TicketSwap Local är inte ansvarig för eventuella prisskillnader som uppstår på grund av detta.

Ogiltig e-biljett: Det finns en risk att e-biljetter som köpts via plattformen (utom e-biljetter via SecureSwap) visar sig vara ogiltiga. Riskerna kopplade till e-biljettens giltighet och eventuella kostnader i samband med detta är säljarens och köparens ansvar. Säljaren får inte återanvända en e-biljett efter att transaktionen har slutförts. Köparen får endast sälja e-biljetten vidare med det TicketSwap-konto som användes för att köpa e-biljetten. Det är inte tillåtet att sälja en e-biljett på nytt på en annan plattform (såvida det inte är en SecureSwap e-biljett).

Om e-biljetten verkar vara ogiltig kommer TicketSwap Local att sammanföra säljare och köpare i en modererad chattdiskussion för att söka en lösning i samråd. TicketSwap Local agerar som en oberoende moderator mellan köpare och säljare och försöker hitta bevis som stöder köparens och säljarens argument. Baserat på dessa utredningar kommer TicketSwap Local att besluta huruvida säljaren ska återbetala de ogiltiga biljetterna till köparen eller inte. Köparen och säljaren är skyldiga att följa det beslut som fattas av TicketSwap Local.

Om säljaren inte samarbetar förbehåller sig TicketSwap Local rätten att väcka åtal mot säljaren, dela säljarens personuppgifter med köparen så att köparen kan polisanmäla ärendet, samt spärra eller permanent neka tillgång till säljarens konto (se mer specifikt vår förtroende- och säkerhetspolicy). Alla fall av ogiltiga e-biljetter ska rapporteras till TicketSwap Local.

Köparen har rätt att rapportera en ogiltig e-biljett inom 30 dagar efter evenemanget. Efter denna period kommer TicketSwap Local inte att behandla anspråket, med förbehåll för tidsfristerna för klagomålsförfarandet som beskrivs i förtroende- och säkerhetspolicyn.

Återbetalningsvillkor: Om säljaren behöver göra en återbetalning till köparen är säljaren skyldig att göra detta i enlighet med återbetalningsvillkoren. Säljarens återbetalning till köparen kan orsakas av, men är inte begränsad till, försäljning av ogiltiga e-biljetter, försäljning av e-biljetter för mer än 120 % av det nominella värdet (inklusive serviceavgift) eller att evenemanget ställs in. Om säljaren inte följer återbetalningsvillkoren förbehåller sig TicketSwap Local rätten att använda ett inkassobolag för att underlätta återbetalningen. Alla ytterligare avgifter från inkassobolaget måste säljaren stå för.

TicketSwap Local underlättar återbetalningen efter bästa förmåga, vilket innebär att TicketSwap Local förmedlar återbetalningen mellan köpare och säljare. Återbetalning till köparen ska alltid ske med de metoder som TicketSwap Local föreslår (uppgörelser mellan köpare och säljare sker på egen risk). Alla belopp som säljaren överför till köparen måste anordnas av TicketSwap med hjälp av Stripes betalningssystem. TicketSwap innehar inte några summor som köparen eller säljaren är skyldiga vid någon tidpunkt.

Återbetalningsvillkor – Inställda evenemang: Om säljaren behöver göra en återbetalning till köparen för ett inställt evenemang är säljaren skyldig att överföra beloppet inom 14 dagar efter att ha mottagit ersättningen från arrangören. Köparen kan inte få några utökade rättigheter från detta. I alla andra fall är säljaren skyldig att göra en återbetalning till köparen inom 14 dagar efter att återbetalningen utfärdats till köparen. Om återbetalning inte har skett inom 14 dagar förbehåller sig TicketSwap Local rätten att hjälpa köparen att använda ett inkassobolag för att underlätta återbetalningen. Alla ytterligare avgifter från inkassobolaget måste säljaren stå för.

Risker: Bortsett från e-biljetter som omfattas av SecureSwap är det inte riskfritt att köpa en e-biljett via plattformen. TicketSwap Local strävar efter att endast genomföra säkra och lyckade försäljningar via plattformen, men garanterar inte att en e-biljett som köpts via plattformen alltid är giltig och alltid kommer att ge tillträde till det önskade evenemanget. E-biljetter från SecureSwap är i princip alltid giltiga för det önskade evenemanget.

Allmänt

Ansvar: TicketSwap Local är inte ansvarig för eventuella skador (inklusive indirekta skador utan begränsning) som du kan drabbas av till följd av din användning av plattformstjänsten eller plattformen, såvida inte skadan orsakas av uppsåt, grov oaktsamhet eller avsiktlig vårdslöshet. Även om TicketSwap Local vidtar så många åtgärder som möjligt för att säkerställa ett säkert köp av en e-biljett kan TicketSwap Local inte alltid garantera att plattformstjänsten och innehållet på plattformen är korrekt. Det går endast garantera att en e-biljett är korrekt eller giltig om det rör sig om en e-biljett via SecureSwap, vilket dock inte påverkar faktumet att TicketSwap Local inte är ansvariga för indirekta skador. TicketSwap Local ansvarar inte för konsekvenserna av (eventuella) felaktigheter med avseende på plattformstjänsten, plattformen eller e-biljetten, vilket inkluderar alla typer av (tekniska) fel eller felaktigheter avseende användningen av en funktion för överföring av biljetter som erbjuds av en tredje part. TicketSwap Local har rätt att (tillfälligt) avbryta eller begränsa användningen av plattformen eller avsluta plattformstjänsten utan att ge upphov till någon rätt till ersättning mot TicketSwap Local.

Missbruk: Vi är fast beslutna att tillhandahålla en trygg och säker plattform. Hur vi underlättar detta förklarar vi i vår förtroende- och säkerhetspolicy. Om du agerar i strid med vår förtroende- och säkerhetspolicy kan det leda till att åtgärder vidtas mot dig. Till exempel kan du bli avstängd eller blockerad. Förtroende- och säkerhetspolicyn beskriver bland annat vilket innehåll och/eller vilka åtgärder som är tillåtna och inte tillåtna på plattformen, hur vi övervakar plattformen i detta avseende, vilka åtgärder som är förknippade med den och hur våra meddelande- och klagomålsförfaranden är utformade. Du hittar förtroende- och säkerhetspolicyn här.

Utlämnande av information: TicketSwap Local har alltid rätt att lämna ut information för att (i) försvara sig i domstol, (ii) verkställa ett domstolsbeslut, (iii) följa alla lagar, förordningar eller förfrågningar från myndigheter, (iv) att skydda den nationella säkerheten, försvaret, den allmänna säkerheten/den allmänna hälsan och (v) upprätthålla sina rättigheter.

Uppdaterad 17 juni 2024